Здравейте на всички,

Имаме предложение от нашите партньори - \"Центърът по хемодиализа Dialisi Mucaria\" - Сицилия, Италия към пациенти на хемодиализа.
При интерес от страна на пациенти се свържете с \"Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели\".

Повече за предложението на партньорите ни можете да видите страницата ни в facebook
АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg