Материалите качени в тази секция са статии и публикации, които специалисти нефролози са публикували в различни специализирани издания, които имат информативен характер и не могат да заместят консултацията с лекар.Устройство на бъбрек


1 - надбъбречна жлеза
2 - десен бъбрек
3 - бъбречно легенче
4 - уретер
5 - бъбречна пирамида
6 - бъбречна артерия
7 - бъбречна вена
8 - ляв бъбрек

Бъбрек - топология

Разположение на бъбреците в тялото - поглед отзад.Каква е функцията на бъбреците?


Как е устроена отделителната система? , Как е устроен бъбрекът? , Каква е функцията на бъбрека?


Какво представлява бъбречната недостатъчност?


Как се поставя диагнозата "бъбречна недостатъчност"?


От какво се причинява хроничната бъбречна недостатъчност?


Какви са основните симптоми на острата и хронична бъбречна недостатъчност?


Как протича заболяването хронична бъбречна недостатъчност?


Кой страда от хронична бъбречна недостатъчност?


Можем ли да се предпазим от хронична бъбречна недостатъчност?


Кога и къде да потърсите лекарска помощ?


Какво е лечението на хроничната бъбречна недостатъчност?


Гломерулонефрит


Нефроптоза – смъкнат или ”плаващ” бъбрекБъбречна амилоидоза


Бъбречна поликистоза


Бъбречна туберкулоза (урогенитална туберкулоза)


Бъбречни травми и травматични увреждания


Бърз гломерулонефрит


Вродени бъбречни аномалии


Ендемична нефропатия


Лекарствена нефропатия


Лупусна нефропатия


Нефролитиаза


Нефроптоза (смъкване на бъбрека)


Остър гломерулонефрит


Пилеонефрит


Подагра (подагрозна нефропатия)


Хроничен гломерулонефрит


Хронична бъбречна недостатъчност


ЦиститАПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg