Презентация

Mожете да изтеглите от тук »
( PowerPoint презентация )


НАШАТА ПОЛИТИКА


    „АПБЗ и приятели” е сдружение, създадено в интерес на хората с бъбречни заболявания и като такова то представлява юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. В тази връзка Асоциацията не преследва никакви комерсиални цели и по никакъв начин не се поставя на разположение на какъвто и да било търговски интерес.
    Основна цел и смисъл на съществуване на Асоциацията е да подобрява живота на хората с бъбречни проблеми и техните близки. Именно в изпълнение на тази си основна задача, АПБЗ комуникира с множество търговски дружества и установява с тях дълготрайни добре - функциониращи партньорски  взаимоотношения. Това партньорство се изразява в подпомагане на Асоциацията да функционира и да се развива, като финансирането става по конкретни проекти, отпуснатите средства се превеждат само и единствено по банков път, а отчетността им е строго съблюдавана и контролирана от Контролен съвет и квалифициран експерт-счетоводител. Комерсиалната независимост е сред основните авоари на сдружението и се пази много ревниво от членовете на Управителния Съвет.


    Интересът  на  ПАЦИЕНТА  е поставен  на  пиедестал и всякакъв  друг  интерес  е подчинен  и  второстепен  за Асоциацията!
    Комерсиалният стремеж и цел на която и да е компания, партньор на Асоциацията, не може да бъде подпомаган или предпочитан пред стремежа на друга сходна! АПБЗ и приятели, като неправителствена пациентска организация, е напълно и абсолютно независима и от държавни институции и лекарски сдружения.ЧЛЕНОВЕ  НА  АБПЗ

    Наши членове са диализно и пред диализно болни пациенти, бъбречно, чернодробно и сърдечно-трансплантирани пациенти, хора с бъбречни проблеми, техни близки и приятели, съпричастни към болестта.


ЦЕЛИТЕ НИ

    Целите, които сме си поставили могат да се обобщят в 5 основни групи, а именно:
     1. Да подкрепяме и подпомагаме нашите членове и техните семейства в борбата им с болестта;
      2. Да подобряваме техния социално - битов живот;
      3. Да съдействаме за подобряването на диализното лечение в България;
      4. Да ги информираме за техните права, за новостите, свързани с тяхното заболяване;
     5. Да прокламираме донорството и спомагаме за развитието на трансплантациите в България;МЕТОДИ  И  СРЕДСТВА

   АПБЗ е организация, която се стреми да приобщи всички засегнати от проблема страни, а именно пациенти, лекари, лекарски сдружения, държавни институции  и фармацевтични компании, за да може да е ефективна и ползотворна нашата работа.
  В тази връзка организацията ни води  доста активна комуникация с държавните институции в страната ни (МЗ, Изпълнителна агенция по трансплантация, НЗОК, НЕЛК, Омбудсмана на Р.България и др.).
   Поддържаме добри отношения с представителите на лекарските сдружения в областта на бъбречните заболявания "Национално сдружение на диализните специалисти в България (НСДСБ), както и с отделните ръководители на клиниките и отделенията по хемодиализа из цялата страна - общо 62 на брой.
Освен с институциите, АПБЗ поддържа контакти и с други сходни сдружения в България (ЦЗПЗ,  Национална асоциация на децата с диабет (НАДД), Фондация "Искам бебе", Сдружение "Зачатие", Българско сдружение наболните от болестта БЕХТЕРЕВ и др.) и чужбина - Европейската организация за хора с бъбречни заболявания (CEAPIR), член сме на Международния алианс на пациентите (IAPO), Европейския пациентски форум (EPF), Асоциацията на бъбречно-болните пациенти в Литва (GYVASTIS), Организацията на бъбречно-болните в Словения (SKPA), Организацията на бъбречно-болните в Латвия (LNSA). Това ни дава възможност да се информираме за всички новости в световен мащаб, за начина на работа на другите организации, за методите, които използват, а и можем да разчитаме на тяхната подкрепа пред българските държавници. Именно поради тези причини контактите ни с тях са от изключително голямо значениеОБУЧИТЕЛНИ  КНИЖКИ

    В план - програмата на “АПБЗ и приятели” има глава с обучителни брошури, книжки, материали и семинари, с които да могат да се запознават българските пациенти, техните близки и роднини, така също и лекарските колективи.
    В средата на месец Декември Асоциацията издаде първата си книжка за сексуалните проблеми при диализните пациенти и тяхното лечение, написана от Д-р Ненчо Ненчев от диализния център на “Св. Иван Рилски”  София.“АПБЗ И ПРИЯТЕЛИ”  РЕАЛИЗИРА ПЪРВИЯ  СИ  ТЕЛЕВИЗИОНЕН  ПРОЕКТ

    Асоцияцията разработи проект за обучителни телевизиони предавания, които да имат за цел запознаване на обществото ни за бързото нарастване на бъбречните заболявания.
   Бе разговаряно с най-изтъкнатите специалисти в областта на нефрологията, трасплантологията и клиничните изследвания за участието им в първия подобен телевизионен формат.
    Другата важна цел, която си бе поставила организацията ни с тази поредица бе да покажем, че пациентите и лекарите не са врагове, и че можем да работим заедно за по-качествено лечение на българския пациент.
   Предаванията бяха реализирани по Телевизия “Здраве” с продължителност от един час.По време на тях освен за проблемите, които съпътстват пациентите с бъбречни заболявания, специалистите отговаряха на въпроси на зрители, които получаваха на открития телефон на предаването.I – ви Форум на пациенти с бъбречни заболявания

    На 21.06.2008 г. бе проведен първия по рода си Форум за пациенти с бъбречни заболявания в гр. Казанлък.
   Форумът бе под мотото: ”Новостите в медицината свързани с бъречните заболявания и пациенти, институции и специалисти-заедно за по-качествена медицина и живот на българския пациент с бъбречно заболяване”.


ГОСТИ  И  СПЕЦИАЛИСТИ УЧАСТВАЛИ  В  ФОРУМА

1.    Община Казанлък
2.    Национална здравноосигурителна каса
3.    Националната експертна лекарска комисия
4.    Омбудсмана на Р. България
5.    Изпълнителна агенция по трансплантация
6.    Лекарски сдружения:
              -  Българска бъбречна асоциация
              -  Национално сдружения на диализните специалисти в България
              -  Сдружение на общопрактикуващите лекари гр. София
              -  Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
              -  Лекари специалисти от МБАЛ “Казанлък”


I – ви  СПОРТНИ  ИГРИ

    На 22.06 2008 г. бяха проведени и Първите спортни игри за хора с бъбречни заболявания, които бяха голям успех за нас, като Асоциация, в борбата ни да убедим тези хора в смисъла и значението на спортната активност за тяхното здраве и самочувствие.
    Игрите бяха отразени от Българска национална телевизия.

ОБЩИ  ПРОЕКТИ

   На 04.10.2008 г. АПБЗ бе партньор на “Сдружението на общопрактикуващите лекари-София” (СОПЛС) при провеждането на 22-та им Конференция проведена в МБАЛ “Токуда Болница София”, която бе посветена на бъбречните заболявания.Бяха поканени лекари специалисти по нефрология, диализа и клинична лаборатория, които изнесаха обучителни лекции за новостите при откриването, диагностицирането и лечението на пациентите с бъбречна увреда в Р.България.


ВАЖНО  СЪТРУДНИЧЕСТВО


    На 30.09.2008 г. по настояване на Асоциацията бе проведена среща-разговор с Министъра на здравеопазването Евгении Желев и ръководството на МЗ и ИАТ, на която бяха обсъдени множеството проблеми на пациентите с бъбречни заболявания у нас и съвместните ни действия за бързото им разрешаване.
    Министър Желев изрази своята съпричастност и загриженост, като прие и идеята на АПБЗ за сформирането на работна група с участието на АПБЗ, МЗ, НЗОК и специалистите в областта.
    На 14.10.2008 г. Министър Желев разписа заповед за създаването на работната група, която е прецедент в съвременото българско здравеопазване, в която Асоциацията е равноправен член с всички присъстващи в нея.
   Резултата от работната група даде някои сериозни резултати, като разрешение за разкриването на два нови диспансера за наблюдение на бъбречно-трансплантираните в Пловдив и Варна, както и включването в Наредба 34 на имуносупресори, които до сега не се даваха по Наредбата.
   В края на 2008 г. се провали търга за нови апарати предназначени за хемодиализните центрове  в България, които не се подменяни от 5-6 години. АПБЗ и  МЗ се договориха 10-те милиона лева от бюджетния излишък за 2008 г. предвидени за нови апарати да бъдат преведени с анекс-целево за диализните центрове в 35 държавни болници.


II – ри Форум на пациентите с бъбречни заболявания


    На 13 – 15.03.2009 г. бе проведен втория пациентски Форум на АПБЗ в Лечебно възтановителна база на Народно събрание гр. Велинград с международно участие от Литва и Латвия. Гости бяха и Община Велинград, Български лекарски съюз, Общопрактикуващите лекари от София, дентални специалист, които проведоха и безплатни прегледи на присъстващите делегати за  денталния им статус, както и диализни и виросулогични специалисти.
    На Форума беше приета и подписана декларация, която бе адресирана и предадена на държавните институции с искането на бързи и адекватни действия за създаването на национална програма, в която да се разрешат многобройните проблеми на пациентите с бъбречни заболявания и трансплантациите в България.

Европейско признание за АПБЗ

    АПБЗ бе поканена от Европейската комисия да участва в първата по рода си конференция на най-голямите и влиятелни пациентски организации в Европа. На конференцията, която се проведе на 25.03.2009 г. в Брюксел участваха 130 организации и АПБЗ бе единствената българска, което само по себе си е голямо признание за значимоста на това, което правим в името на пациента.
    На 26.03.2009 г. АПБЗ беше поканена и участва на Управителния съвет на Европейския пациенски форум (EPF) в Брюксел, които са партньори и съорганизатори с Европейската комисия на конференцията и на много други мероприятия.На 12 - 14 март 2010 г. АПБЗ проведе
III - тия ФОРУМ НА ПАЦИЕНТИТЕ С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
в Лечебно Възтановителна База на Народно Събрание гр. Велинград
под патронажа на г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание на Р България

На Форума приведствие от министър-председателя г-н Бойко Борисов и г-жа Цецка Цачева прочете д-р Лъчезар Иванов, зам. председател на 41-то Народно събрание на Р България и председател на Комисията по здравеопазване към 41-то НС. Присъстваха депутати, Община Велинград, д-р Теодора Джалева, директор на Изпълнителната агенция по трансплантации, доц. Евгени Възелов, председател на НСДСБ, д-р Далфина Нуниес, председател на Сдружението на софийските общопрактикуващи лекари, проф. Златко Кълвачев, д-р Мария Денчева, д-р Димитър Ленков от БЛС, Теодора Захариева, Елена Котова и Радина Велчева от Федерация "Български пациентски форум", както и партньорски пациентски организации от Литва и Латвия и около 120 делегати на АПБЗ от над 15 региона в България. На Форума бяха дискутирани проблемите в диализите и трансплантациите, денталната медицина, вирусологията и остеопорозата. Бяха проведени и безплатни прегледи на присъстващите по дентална медицина и на костната плътност. Имаше лекция и за правилното хранене на диализните пациенти, както и за метода Перитониална диализа.
 


АСОЦИАЦИЯТА
благодари за отделеното от Вас внимание и съпричастност!
Уверени сме, че с общи усилия можем да подобрим качеството на живот на хората с бъбречни заболявания в България.
Адрес за контакт с “АПБЗ и приятели”:
София 1000, ул.”Денкоглу” 15, вх. Б, ет. 1
GSM: 0894 488 001, E-mail: office@apbz.eu ,  Web: www.apbz.eu
АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg