ТУК МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСТАВА НА АПБЗ В ФОРМАТ PDF
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТАПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg