В тази секция ще се публикуват директиви и съвети в PDF формат на Европейския парламент и Съвета на Европа към държавите-членки на Европейския Съюз относно здравното обслужване на гражданите на Европа.


* BG превод на български

** EN на английскиРешения, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета на Европа за създаване на втора Програма за действие на Общността в областа на здравето (2008 - 2013 г.)  BG


Доклад относно донорството и трансплантацията на органи  BG


Резолюция на Европейския парламент относно донорството и трансплантацията на органи  BG


Работен документ на служебната комисия - предложението за директива относно спазването на правата на пациента при трансграничното здравно обслужване  BG


Директива на Европейския парламент и Съвета на Европа за прилагането на правата на пациента при трансграничното здравно обслужване  BG


Правата на пациента при трансграничното здравно обслужване  BG


Общностна рамка на правата на пациента при трансграничното здравно обслужване  BG


СПАСЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ - Комисията предприема действия за подобряването на донорството на органи в Европа  BG


Директива на Европейския парламент и Съвета на Европа относно стандартите за качество и безопасност на човешки органи предназначени за трансплантация  BG


План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009 - 2015) активно сътрудничество между държавите-членки  BG


АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg