ИЗБОР НА ЛЕЧЕНИЕ

( Използвани са материали на фирма Baxter )

I. „ИЗБОР: ДИАЛИЗА”


„Избор: Диализа” е информативна програма, която има за цел да изтъкне ползата от домашно базираните терапии за подпомагане на бъбречната дейност и да ги направи достъпни за всички бъбречно-болни пациенти там, където това е клинично подходящо, независимо от възрастта, пола и средата.


Какви са целите на „Избор: диализа”?

„Избор: диализа” информира пациентите и свързаните с тях специалисти и доставчици на материали и апаратура, че домашната диализа е достъпен и полезен избор на терапия за възрастните хора – избор, за който болните трябва да бъдат уведомявани и който трябва да им бъде предлаган, когато клиничната картина позволява.


Защо провеждаме тази кампния?

 - Бъбречното заболяване е дългогодишно състояние, често срещано при старите хора, но обикновено по-възрастните пациенти не получават същата възможност за избор на лечение като по-младите.

 - Пациенти с бъбречно заболяване на възраст над 65 години все още водят активен и продуктивен живот и трябва да могат да избират клинично подходящо медицинско лечение, което да не затруднява начина им на живот.

 - Перитонеалната диализа (ПД) е клинично ефективна домашна терапия за широк кръг от пациенти с установена бъбречна недостатъчност, включително и за тези на възраст повече от 65 години.

 - Специалистите, които се занимават със здравно планиране, са установили, че има възможност да се намали използването на болничните грижи за сметка на дългосрочно лечение у дома.


Кой подкрепя „Избор: диализа”?

„Избор: диализа” се подкрепя от компания Бакстер.
Бакстер е международна компания, работеща в различни отрасли в здравеопазването, която помага на професионалистите и на пациентите при лечение на комплексни медицински състояния, включително рак, хемофилия, имунни нарушения, бъбречни заболявания и травми. Компанията използва своите разработки в областта на медицинските уреди, фармацевтиката и биотехнологиите, за да подобри значително живота на пациентите.


Какви други инициативи поддържа Бакстер?

„Избор: диализа” е проект, който се основава на основните съвместни клинични изследвания на Неправителствената организация за изследване на бъбречните заболявания в Обединеното кралство и Бакстер със съдействието на Британското общество за бъбречна грижа и Бъбречната асоциация. Клиничните изследвания търсят начини за лечение на все по-възрастни пациенти с перитонеална диализа.

 

II. ЗА ДИАЛИЗАТА

Здравите бъбреци пречистват и изхвърлят течности от тялото, чрез филтриране на кръвта и произвеждане на урина. Повечето от излишните субстанции се получават от това, което ядем и пием. Бъбреците автоматично отстраняват определено количество сол и минерали от кръвта, като оставят само малки количества от тях, необходими на тялото.
Когато бъбреците спрат да работят остатъчните продукти и допълнителните течности се натрупват в кръвта. Подходящото лечение и справянето с ранните фази на болестта може да забавят и дори да спрат влошаването на състоянието на бъбреците и спирането на тяхната функция, вследствие на бъбречна недостатъчност.
Няма лечение за бъбречната недостатъчност. Промените, които тя причинява на бъбреците са почти винаги необратими и пациентите се нуждаят от трансплантация или от лечение с диализа, което уподобява бъбречната функция чрез изкуствено пречистване на кръвта.
Има два вида диализа – хемодиализа и перитонеална диализа. Хемодиализата се извършва единствено в болнични условия, докато перитонеалната диализа може да се прилага при домашни условия. И двете са клинично ефективни при бъбречна недостатъчност. Разликата е в това, че перитонеалната диализа може да се извърши у дома.Хемодиализа


По време на хемодиализата кръвта се отстранява от тялото и се изпомпва през машина, която има филтрираща система, наречена диализатор. Диализаторът играе роля на изкуствен бъбрек, който пречиства отпадните и излишните течности от тялото. След това пречистената кръв се връща обратно в тялото.
Процедурата се извършва от опитни сестри в диализните центрове обикновено три пъти в седмица, а всяка процедура е с продължителност от три до пет часа.


Перитонеалната диализа


Перитонеалната диализа използва полупропускливата мембрана на перитонеума - обвивката, постилаща коремната кухина отвътре.
При перитонеалната диализа кръвта не напуска тялото. Диализният разтвор (диализат) изтича в перитонеалната кухина през малка мека тръбичка, наречена катетър, която се поставя хирургично в коремната кухина. Диализатът се въвежда през катетъра, а след това пак оттам се извежда от коремната кухина, като на негово място се вкарва нов разтвор. Перитонеалната диализа е продължително лечение.
Пациентите се обучават да извършват диализата у дома по график, който създават сами.

 

III. КАК ДЕЙСТВА ПЕРИТОНЕАЛНАТА ДИАЛИЗА

Перитонеална диализа


Перитонеалната диализа е лечение, което замества функцията на бъбреците чрез изкуствено филтриране на кръвта. Перитонеалната диализа е продължително лечение, от което болните могат да се възползват при домашни условия, а също така могат да следват своя собствена дневна програма.
При перитонеалната диализа пречистването се извършва в коремната кухина. Диализатът се вкарва през малка мека пластмасова тръбичка, наречена катетър.

Има две основни форми на перитонеална диализа:


Постоянна амбулаторна перитонеална диализа


При постоянната амбулаторна перитодеална диализа течностите се сменят ръчно през деня. Подмяната отнема около 30 минути и се повтаря четири пъти на ден. Постоянната амбулаторна перитонеална диализа е много прост процес, който може да бъде извършен почти навсякъде.
А междувременно болният продължава да живее нормално.


Продължителна циклична перитонеална диализа

Продължителната циклична перитонеална диализа е проста процедура, която се извършва нощем посредством апарат. Апаратът се настройва за около 30 минути вечер и се почиства за около 10 минути сутрин. Този вид диализа позволява на пациента да води напълно нормален живот през деня.
АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg