АПБЗ е член на "Международния Алианс на Пациентските Организации"    ( IAPO )     В ТАЗИ СЕКЦИЯ СА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ, С КОИТО АПБЗ РАБОТИ И СИ ПАРТНИРА ПОЛЗОТВОРНО.


НАШИ ПРИЯТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ СА:

*  МЕДИЦИНСКИЯТ ПЕРСОНАЛ ПО ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ;
*  ЛЕКАРСКИ СДРУЖЕНИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА;
*  ЛЕКАРСКИ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ;
*  СПЕЦИАЛИСТИ ПО:
    – УРОЛОГИЯ;
    – ПСИХОЛОГИЯ;
    – ГАСТРОЕТЕРОЛОГИЯ;
    – ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА;
*  ИНСТИТУЦИИ;
*  ФИРМИ И КОМПАНИИ ОСИГУРЯВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ, КОНСУМАТИВИ И АПАРАТУРА ЗА ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И НА БЪБРЕЧНО, ЧЕРНОДРОБНО И СЪРДЕЧНО-ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ.


  "Национално сдружение на диализните специалисти в България"  (НСДСБ)
  


 
   

    
 

                

          АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg