В секцията "ЕВРОПА, СВЕТА И БЪЛГАРИЯ" АПБЗ ще качва информация за начините, стандартите и критериите на лечение в Европа, Света и България на пациентите с бъбречни заболявания. Всеки може да ни изпраща на office@apbz.eu такава информация*, която ще публикуваме в секцията.

* Информацията трябва да бъде точна, вярна и актуална.АПБЗ Ви предоставя програмата на Европейската организация на пациентите с бъбречни заболявания (CEAPIR) за КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА НА ПАЦИЕНТИТЕ С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В програмата на CEAPIR, която е предоставена на правителствата в Европейската общност има 10 основни правила, които трябва да се спазват за да има ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО при лечението на пациентите с бъбречни заболявания.

Прочетете програмата тук, която е в PDF формат и сами преценете дали България я покрива. 


АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg