I - ви Обучителен Семинар на АПБЗ

На 09 октомври 2011 г. АПБЗ проведе Семинар за журналисти на тема: " Трансплантацията - настояще и бъдеще ". Лектори бяха всички най-големи специалисти в областта  на трансплантологията, като: доц. Силви Кирилов, проф. Генчо Начев, проф. Чавдар Славов, проф. Никола Владов, проф. Добрин Свинаров, доц. Крум Кацаров и доц. Емил Паскалев. Гости бяха д-р Димитър Ленков гл. секретар на БЛС, д-р Милен Стратиев от Софийските джипита, г-жа Валентина Рименова от институцията Омбудсман на Р. Бълария, доц. Евгени Възелов - Национален консултант по хемодиализа, доц. Христо Желев, д-р Мария Денчева, д-р Цветелина Георгиева от  и представители на други пациентски организаций.

По време на Семинара бе раздадена за попълване на участниците анкета, в която имаше и въпрос: " Бихте ли станал донор? ". От анкетираните 97 % отговориха с ДА !

Видеоматериал от Новините на bTV - 09.10.2011 г.

Видеоматериал от Новините на BBT- 09.10.2011 г.

Видеоматериал от Новините на Евроком- 09.10.2011 г.

Видеоматериал от Новините на NTV- 09.10.2011 г.

АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg