ПОКАНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


Mожете да изтеглите ПОКАНАТА за сътрудничество с АПБЗ в Word формат
ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ЧЛЕНСТВО.


При съгласие можете да попълните бланка за членство.

Устава на АПБЗ може да прочетете в pdf формат тукЧленуването в "АПБЗ" е доброволно. Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице.Членовете, които са физически лица не заплащат членски внос.

Придобиването на членство в "АПБЗ" е максимално улеснено като процедура.

Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението и да бъде информиран за неговата дейност. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица.

Членството в Сдружението може да бъде прекратено по волята на всяка една от страните.КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА АПБЗ?


* Лица, които боледуват от бъбречни заболявания;
* Членове на семейства на пациенти;
* Физически и юридически лица, поставящи ПАЦИЕНТА и неговия живот на първо място; 
* Всички заинтересовани лица, обвързани с идеите на Сдружението.Асоциация на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели

ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАПАЗЕНА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ВСИЧКИ ЛИЧНИ ДАННИ И ТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.


Можете да изтеглите заявлението за ЧЛЕНСТВО в Word формат от тук

АПБЗ: гр. София,
ул. "Денкоглу"
№ 15, вх. Б, ет. 1

тел/факс
0999 488 001
От цялата страна
на цената на един
градски разговор

+359 894 488 007
+359 894 488 001
+359 894 488 009

office@apbz.eu
apbz@abv.bg